Strona GłównaO nasKontakt
Zmiany w prawie
Stary projekt budowlany jeszcze przez rok - przepisy przejściowe
Magda Kwiatkowska
19, 11, 2020
1 min

Ze zmianą Prawa budowlanego związana jest również kolejna, istotna zmiana prawa – a mianowicie zmiana rozporządzenia regulującego formę i zakres projektu budowlanego. Nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dalej jako „Rozporządzenie”) obowiązuje od 19 września 2020 r., a zostało opublikowane dzień wcześniej – 18 września.

W związku z pojawieniem się nowego Rozporządzenia, pojawiły się problemy interpretacyjne oraz pytania o to, które przepisy należy obecnie stosować.

Zgodnie z § 25 nowego rozporządzenia, stare rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) straciło moc. W nowym rozporządzeniu nie ma żadnych przepisów przejściowych pozwalających stosować w określonych sytuacjach stare rozporządzenie. Jednak wcale nie musi ich być. Wystarczająca jest ustawa – zmiana ustawy Prawo budowlane.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) i powinno być interpretowane w oparciu o przepisy Prawa budowlanego właśnie, ponieważ rozporządzenie nie może funkcjonować samodzielnie bez ustawy

W ustawie nowelizującej prawo budowlane zawarty jest przepis, zgodnie z którym: „W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym”.

Jak wynika z powyższego, ustawa nowelizująca pozwala stosować jeszcze przez rok dotychczasowe przepisy prawa budowlanego. Dotychczasowe, czyli obowiązujące przed 19 września 2020 r. Tym samym, skoro możemy stosować dotychczasowe przepisy ustawy, to możemy też stosować dotychczasowe przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie tej ustawy.

Potwierdza to również komunikat wystosowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, opublikowany pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/komunikat-dotyczacy-stosowania-rozporzadzenia-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-i-formy-projektu-budowlanego

Co ciekawe, w projekcie Rozporządzenia z 3 czerwca 2020 r. istniał przepis przejściowy, który wskazywał, kiedy można wykonywać projekt według dotychczasowych przepisów. Ustawodawca jednak z jakiegoś powodu usunął ten przepis w trakcie prac nad rozporządzeniem.

Niemniej jednak, przepis przejściowy znajdujący się w ustawie nowelizującej Prawo budowlane jest w tym przypadku wystarczający.


Tags

zmiana prawa budowlanegoprzepisy przejściowe
Poprzedni Artykuł
Przepisy przejściowe dotyczące Standardu WT 2021

Magda Kwiatkowska

Radca prawny

Podobne

Co nowego w prawie w 2022 roku
17, 01, 2022
3 min
© 2022, W Paragrafie

O Blogu

O NasKontakt

Social Media